Karpa industrialak

Erabilera industrialetarako karpen alokairuak berehalako, denbora baterako eta/edo zehaztugabeko, estalitako tokien, epe luze eta ertainerako beharrez arduratzeko aukera ematen dute, inbertitzeko beharrik barik eta berme eta fidagarritasun osoz.

Desmuntagarriak eta eramangarriak diren gure egiturak ondasun higigarritzat hartzen dira. Esperimentazio zabala eta garatua duen metodo konstruktibo bat da, aluminioz aurrefabrikatuzko egitura eta ehun-arkitekturan oinarrituta. Hedatu daitekeen sistema modular baten bidez, azalera estaltze tamaina esanguratsuak lortu daitezke denbora txikian. Gure aukeren barne:

  • 5m-tik 50rako ataria eta luzera 5m-ko anizkoitzetan, biltegirako, logistikarako, produkzioarako, lan eta hondeaketa erabilera desberdinentzat beharrezkoa den eremua estali arte.
  • Estalkiak bi uretara edo poligonalak, izan daitezke, mintz arrunta edo isolatuarekin.
  • Inguruko itxierekin olanan, xaflan edo sandwich panelean.
Carpas industriales a medida
Guzti hau, europan fabrikatutako egitura homologatuen bidez, gure profesional gaituen taldeaz muntatua. Talde hura erabat trebatua dago bai arriskuen prebentzioan bai teknikoki. Gure taldeak egitura mugikorren muntaian titulazio espezifikoa dauka, egiaztapenean aitortutako erakunde europarrez irakatsia. Honek, entrega egokien eta haien muntaiaz segurtasun ziurtagiriak igortzeko ahalmena ematen die.
Alquiler y venta de carpas industriales
Carpas industriales en obras
Alquiler de carpas para obras industriales

Zure ekipamendua eta lan materialak babesteko eta biltzeko erarik hoberena aurki ezazu

Aplikagarria den araudi teknikoa

Karpen eta nabe desmuntagarrien instalazioa gidatuko duen arautegi tekniko europarra hurrengoa izango da: UNE-EN 13782 araua “Denbora baterako egiturak – karpak. Segurtasuna” eta UNE-EN 15619 araua “Ehunak, karpetarako PVC-a”. Etxekit-en karpa eta nabe desmuntagarriek aipatutako arauak betetzen dituzte.
Normalean, obra zibilen erainkuntzarekin lotutako legeak Erainkuntza Arautegi Teknikoaren (CTE) arabera egin dira. Nahiz eta araudi hau denbora baterako eraikuntzetan (karpak) ez da ezartzen,  eraikuntza finkoetarako eskatzen diren haize kargen balioak atera daitezke:
Gb presio dinamikoa izanda, estatu espainarreko edozein tokitan balio sinplifikatu gisa gb = 0,5 kN/m2 (100 km/ordura baliokideak) arau orokortzat hartu daiteke.
Nahiz eraikuntza tradizionaletarako baliagarria izan, balio hauek, ez dira nahiko karpen eta nabe desmuntagarrien erresistentzi mugak ezartzerakoan. Gure nabe desmuntagarriek haize kargekin Zerbitzuaren Egoera ziurtatzen dute, tamainak gora egiterakoan arabera handitzen dena:

> 10 m-ko zabalera duten arkupeentzat edo 8 m-tarainoko gailur altuera dutenentzat, qb = 0,5 KN/m2-ekin (100 km/ordura baliokideak) kalkulatu dira.

≥ 25 m-ko zabalera duten arkupeentzat edo ≥ 8 m-ko gailur altuera dutenentzat, qb = 0,8 KN/m2-ekin (130 km/ordura baliokideak) kalkulatu dira.

Oso txikiak diren karpentzat, 10 m-rainoko zabalerako arkupeekin edo 5 m-tako altuera duten gailurrentzat, 80 km/orduko ziurtatzen ditugu. Egitura hauetarako, europear arautegiek qb = 0,3 kN/m2-a eskatzen dute, 80 km/ordura baliokideak.

Hain zorrotzak ez diren beste araudi batzuk, CTS (karpak, dendak eta egitura ibiltariak) frantsesa esate baterako, haize zamen erresistentzia mugatzen dute, edozein izanda bere tamaina, 0,5 kN/m²-ra, 100km/orduko zama puntualara baliokideak.

Komertzializatzen ditugun nabe eta egitura desmuntagarriek, zerbitzuen estatu mugatu baterako taxutu dira eta ez azken zerbitzuen egoerarako (egituren kolapsoari lotutakoak). Horregatik, segurtasun plus garrantzitsu bat daukate, estatu espainarreko negu garaiko klimatologia eolikoaren errealitateari aurre egin ahal izateko.